top of page

ZGODOVINA REŠEVANJA NA KOROŠKEM

Po ustnih izročilih se je na Koroškem dejavnost v hribovitih in goratih predelih odvijala že v davnini. Ljudje so drvarili, pasli, kmetovali, lovili divjad, pojavljali so se tudi prvi turisti, ki so spoznavali in občudovali gorski svet, iskali rude ter nabirali planinsko cvetje. Veliko nesreč je bilo med gozdnimi delavci zlasti pozimi, ko so opravljali goloseke in so jih med spravilom lesa  presenetili snežni plazovi. Z drugo svetovno vojno je vsa gorniška dejavnost zastala, po osvoboditvi pa je nova oblast podpirala tudi planinsko dejavnost, ki se je razmahnila v neslutene razšeznosti. Ponovno so oživela planinska društva in odseki, obnavljali so porušene planinske domove in zavetišča, organizirali so planinske izlete in pohode, smučarske turne, smuke in tekmovanja. S povečanim obiskom gora se je povečalo tudi število pomoči potrebnih.

GRS koča.JPG
Raduha_3.jpg

ZAČETKI GRS KOROŠKE

Povečan obisk gora in naraščanje nesreč je narekovalo ustanovitev in organizacijo gorske reševalne službe za Koroško, ki so jo štirje dobrosrčni možje ustanovili 1. maja 1946 s sedežem na Prevaljah. Ti dobrosrčni možje in očetje GRS Koroške so bili Ernest Vauh, Franci Telcer, Maks Pridgar in Kristl Pečovnik. Pod okriljem takratne centrale GRS na Jesenicah so se začeli udeleževati prvih skupnih tečajev na Vršiču, v Krnici in Tamarju, na Mozirski planini, Triglavu in drugod. Prvo sodobno vrv in spojke za smuči jim je leta 1948 kot priznanje za zavzeto delo podarila centrala GRS na Jesenicah. Tega leta je prišlo tudi do prvega težjega stenskega reševanja v Raduhi in do spoznanja, da je potrebno število reševalcev povečati.

RAZVOJ GRS KOROŠKE

Pridobili so še tri pripravnike in svoje število povečali na sedem. Kljub vse obsežnejšem delu z iskalnimi in reševalnimi akcijami so vestno in predano sodelovali z vsemi planinskimi društvi, mladinskimi in alpinističnimi odseki in vodili njihova usposabljanja po tedanjih smernicah. Širili so tudi mrežo obveščevalnih točk, sodelovali v različnih delovnih akcijah, ki so bile takrat pogoste, iskali možnosti za nabavo prepotrebnega reševalnega in sanitetnega materiala. Ob desetletnici leta 1956 se je število reševalcev povečalo na osem članov, v letih 1969 - 1972 je bilo v postaji že dvanajst reševalcev, zdravnik, štirje pripravniki ter trije vodniki psov za reševanje izpod plazov. Sistematično so skrbeli za strokovna izpopolnjevanja in dopolnitev moštva, tako da je leta 1982 sestavljalo postajo že šestnajst izprašanih gorskih reševalcev, dva inštruktorja GRS, imeli pa so tudi že prvega gorskega reševalca, zdravnika, dva vodnika reševalnih psov in tri minerje snežnih plazov. Ob štiridesetletnici leta 1986 pa je postaja štela 26 članov, imela pa je že tudi svoje prvo terensko vozilo.

Stena - reševalec.jpg

USPOSABLJANJA IN PRIDOBIVANJE ZNANJ

Delo v postaji ni nikoli zastalo in s povečanjem števila inštruktorjev, reševalcev in pripravnikov se je začelo kontinuirano usposabljanje osnovnega programa in tudi uvajanje specialnih tehnik reševanja. Program so razširili na tehniko reševanja iz visokih stavb, sotesk, previsov, reševanja padalcev z dreves in potnikov iz smučarskih žičnic in sedežnic. Leta 1994 smo pod Raduho zgradili zavetišče v kraju Balos, pred Črno na Koroškem pa smo zgradili svoj učni poligon, kjer se redno izobražujemo. Od leta 1960, če snežne razmere na Raduhi to dopuščajo, skupaj z Alpinističnem klubom Črna organiziramo tardicionalni veleslalom dvojic izpod Raduhe. Skozi leta nam je uspelo zgraditi reševalno službo, ki je kadarkoli pripravljena priskočiti na pomoč povsod tam, kjer s svojo specifično opremo, znanjem in strokovnostjo lahko pomaga ljudem.

VODSTVO GRS KOROŠKE

Organizacijo je vseskozi predano in uspešno vodil načelnik Franci Telcer. Po njegovi smrti je vodenje društva prevzel Franc Oderlap. V tem času je društvo pridobilo v najem tudi prve društvene prostore s predavalnico in garažo v stavbi občine Črna na Koroškem in se preimenovalo v Društvo gorska reševalna služba Koroške. V Centralni register društev Slovenije je bilo vpisano 28.10.2009. Po tragični smrti Franca Oderlapa v Himalaji je vodenje postaje prevzel Peter Naglič, za njim pa Hubert Enci.Danes vodi postajo načelnik Mirko Kaker. GRS Koroške šteje 33 članov, od tega je aktivnih 25. Imamo 5 inštruktorjev, 3 zdravnike, 2 vodnika lavinskih psov in 4 reševalce letalce.

Reševalci.jpg
UG_9.jpg

OSEBNA IZKAZNICA DRUŠTVA

DRUŠTVO GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA KOROŠKA

Center 101, 2393 Črna na Koroškem (p.p. 37)

Matična številka: 5152682

Davčna številka: 22775765 (društvo ni davčni zavezanec)

Številka TRR: IBAN SI56 0247 0001 1917 641

Zakoniti zastopnik: Mirko Kaker (načelnik)                          

                                 GSM: 031 294 171

bottom of page