top of page

TURNO SMUČANJE

Oprema za turno smučanje je podobna opremi za planinarjenje pozimi. Razlika je v dodatni smučarski opremi:

  • turne smuči

  • turnosmučarski čevlji

  • smučarska očala

  • koze/psi

  • srenači

  • plazovna žolna

  • lopata

  • sonda

* nasveti so povzeti iz spletne strani Gorske Reševalne Zveze Slovenije

  www.grzs.si

Skiing Down the Slope
bottom of page